اطلاعيه‌ درخصوص مشاهده سوابق تحصيلي متقاضيان آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1400 دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي

به ‌اطلاع‌ متقاضيان تمامي گروه هاي آزمايشي آزمون سراسری سال 1400 در خصوص توضیحات قسمت ج بند 1 اطلاعيه‌ مورخ 29/03/1400(پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1400) می رساند فايل سوابق تحصيلي دانش آموزان سال آخر دبيرستان از تاريخ 19/04/1400 لغايت 21/04/1400 براي مشاهده در درگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت.
متقاضيان در صورتي که مغايرتي در اطلاعات سوابق تحصيلي خود مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور حداكثر تا تاريخ 22/04/1400 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نماينددر غیر این صورت در مرحله اعلام نتایج اولیه این آزمون با همان سوابق و اطلاعات موجود گزینش علمی آنان انجام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.