تغییرات کتب درسی برای کنکور1401

آخرین تغییرات کتاب های درسی برای داوطلبان کنکور1401 بشرح فایل پیوست زیر می باشد.

 

■■  دقت کنید که در کتاب های درسی اصلی این بخش ها را حذف یا اصلاح کنید

 

آخرین اصلاحیه و تغییرات کتاب درسی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.